Thử dịch thơ của ba tác giả vnweblogs sang tiếng Pháp

By Nguyễn Minh Nguyệt

 Nguồn: Chuyển từ blog tiếng Pháp http://minhnguyet.over-blog.com/

 ILE ET VAGUES

 

ĐẢO

 Ngồi bên cảng vẫn thèm ngắm biển
Ra đảo vẫy vùng càng thấm vị trùng khơi
Trôi chơi vơi giữa sóng nước mây trời
Càng thấm thía kiếp người sao bé nhỏ.

 

ÎLE

Sur le port on a énomément envie de la mer

D autant plus venant en pleine île qu on absorbe sa saveur

Au large en plein milieu des vagues des eaux du ciel

On resentit une sensation d être toute modeste que la vie humaine.

 

 

SÓNG

Sóng dù hung dữ biển không đau

Bởi chính sóng đã làm nên biển lớn

Khi biển vui sóng tung tăng đùa giỡn
Khi biển buồn sóng ào ạt sẻ chia.

VAGUES

Les vagues féroces ne font pas mal à la mer

Car celle-la est composée des vagues

Les vagues s amusent en gambadant a la joie de la mer

 A sa tristesse les vagues partagent bruyamment.

 

Poeme en vietnamien de Nguyen Hung traduit par NGUYEN Minh Nguyet le 31 Aout 2009

 

More...