Giới thiệu bài viết: CHUYỆN NHÀ VỚI KHÔNG-NHÀ

By Nguyễn Minh Nguyệt

Tháng Mười Hai 16 2009 bởi hmhoang

Chuyện "nhà với không-nhà" tưởng kể cho vui miệng thế mà lắm thư đến cửa sau của Nuocdenchan than thở chuyện này.

Một bác hoạt động công đoàn lâu niên gửi thư sau.

- Cụ Hinh nói rất trúng cái nỗi buồn của chúng tôi anh em công nhân và công đoàn. Chưa bao giờ xã hội tôn trọng chúng tôi đến mức gọi là nhà công nhân hay nhà công đoàn cả! Tiêu chuẩn ở ta rất đại khái vậy mà sao ngặt nghèo với chúng tôi đến thế! Bây giờ người ta có cả ngày "nhà buôn" chúng tôi chỉ làm khán giả thôi.

Đây là thư của một anh công an phường.

More...